Lisätty: 24.4.2006
« Näytä kaikki tiedotteet

Hanke-esittely ilta

Torstaina 11.5.06 alkaen klo. 18.00 pidetään Oinaspirtillä Ylä-Savon Kyläportti ja Kylä kelpaa - maaseutuasumismessu hankkeiden esittelytilaisuus.

Ylä-Savon kyläportti hankkeen piiriin kuuluu Ylä-Savon kunnat ja Maaninka. Tavoitteena on rakentaa kattava ja laadukas nettisivuverkosto. Kohderyhmään kuuluvat kaikki toiminta-alueen kylät. Hankkeen kautta luodaan kylille valmis ”sapluuna” jonka avulla kylät voivat koota tarvittavan materiaalin kotisivuja varten.Hankkeen aikana tarjotaan koulutusta, jonka avulla sitten myös sivujen päivittäminen onnistuu helposti jatkossa. Alueelle kootaan lisäksi yhtenäinen ja tasokas tonttipörssi, joka edesauttaa uusien muuttajien löytämistä alueelle sekä luo pohjaa maakunnalliselle tonttimarkkinoinnille. Käyttäjän kannalta olisi kätevintä, jos koko alueen tontit (niin kaupungissa kuin maaseudulla) löytyisivät samasta paikasta ja tonttipörssit olisivat yhtenäisiä keskenään. Hankkeen turvin pyritään lisäämään myös alueen nuorten osallistumista valmistamalla yhdessä nuorten kanssa nettifoorumi, josta löytyy nuoria kiinnostavia tapahtumia, keskusteluja, artikkeleita, jne. Hanke ajoittuu välille 1.1.2006 – 31.12.2007.

Viidennet valtakunnalliset Kylä kelpaa asumismessut järjestetään Ylä-Savossa vilkkaimpana matkailuaikana 6. - 20.7.2007. Messuilla esitellään maaseutuasumisen mahdollisuuksia paluumuuttajille, lapsiperheille sekä osa-aika-asukkaille kaupunkimaisen asumistarjonnan vastapainoksi. Tarjolla on tietoa Ylä-Savon alueen asumiseen, rakentamiseen, työhön ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Messujen onnistumiseksi tarvitaan alueen asukkaiden tietoa, kokemusta ja aktiivista osallistumista oman kylän markkinointiin. Messut tarjoavat aktiiviselle kylälle mahdollisuuden näkyvään ja pitkäjänteiseen markkinointiin ja omien vahvuuksien esilletuomiseen.