Etusivu » Jahtimiehet » Jäsenasiat » Jäsenen velvoiteet

Jäsenen velvoiteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuosittaisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää.

Jäsen on velvollinen

  1. suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran vuosikokouksen vuosittain vahvistaman hoitovelvoitteen edellyttämän määrän,

  2. pitämään luetteloa suorittamistaan hoitotoimenpiteistä ja pyydystämästään riistasta,

  3. tekemään näistä vuosittain ilmoituksen riistanhoidon vetäjille

  4. osallistumaan seuran järjestämiin talkoisiin.

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotöihin taikka talkoisiin tai jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle toimintamaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous vuosittain vahvistaa.

Toimintamaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan vuoden jäsenmaksu ajankohdan yhteydessä.

Seuran johtokunta voi iän, tai sairauden takia vapauttaa jäsenen toimintamaksun tai toimintavelvoitteen suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.